Yüksek Gerilim Testi (High Voltage Test) (HV)-1GERİ DÖN

Gerilim taşıyan kablo/baralar ile cihazın dış muhafazası arasına gerilim uygulanarak gerçekleştirilir. Test sonucu ya geçer (pass) ya da geçmez (fail) şeklinde açıklanır.

Test yapılması için test cihazı açılır. Gerilim AC/DC olarak cihaz üzerindeki programdan seçilir. 

Başkaca belirtilmemiş ise Yüksek Gerilim kaynağının gücü en az 500 VA olmalıdır.


Test gerilimi AC ise test edilecek cihaza uygulanacak 

gerilim hesabı, 2 * U nominal (220V ac ise )+1000 V= yaklaşık 1500V ac şeklindedir. 

Test gerilimi olarak DC isteniyorsa, test edilecek cihaza uygulanacak gerilim hesabı 

DC: U dc=Uac * 1,5 örnek ; U dc = 1500 V ac * 1,5 = 2.250 V dc olur.