MLT-I9034 Çizici Pin

 

Ürün bilgileri:

Test pini, katı elektrik izolasyon yüzeylerinin çizilmeye dayanımını test etmek için kullanılır. TS EN 60335-1, Madde 21 şartlarına uygundur.

Test yöntemi: Pin ile numune yüzeyi arasındaki açısının 80 - 85 derece olması sağlanır. Daha sonra 10 ± 0.5 N'luk aksiyel kuvvetle yüklenen pin yaklaşık 20 mm/s'lik bir hızla yüzeyi çizmek için uygulanır. 

Bu test pinine, 30 N'luk yüke ulaşmak amacıyla 20 N'luk bir ağırlık eklenebilir. Çizici pin çizilmeye dayanım test cihazında da kullanılabilir.


 

Teknik parametreler:

1. Pin başının şekli 40 derece açıya sahip bir konidir. Ucu 0.25 mm ± 0.02 mm'lik bir yarıçap ile yuvarlanmıştır. Toplam gövde kütlesi ise 10 ± 0.5 N'dur.
2. Malzeme: S verilmiş çelik

MLT-I9034 Çizici Pin