MLT-TC1 Test Silindiri

 

Ürün Bilgileri:

Bu cihaz TS IEC 60884-1 Madde 24.3 şartlarına uygundur. Prizin sabit yapısının güvenilirliğini kontrol etmek için çelikten imal edilmiş silindirik yapı kullanılmaktadır.

Teknik Parametreler:

Yarıçap: R > 200 mm, montaj deliği arasındaki mesafenin 4.5 katına eşittir.

Yükseklik: > 200

Kalınlık: > 3 mm

MLT-TC1 Test Silindiri