MLTTLC-1 Lamba Tutucu Kontaklarının Güvenliği Test Cihazı


Ürün Bilgileri:

Cihaz, lamba tutucu kontakların güvenliği test etmede kullanılır ve TS EN 60598-2-20 Şekil 2'ye uygundur.

Akkor lamba uzaklaştırılır ve bağlantıda kullanılan herbir kontağa 1 dakika boyunca 15 N'luk bir kuvvet uygulanır. Daha sonra iki kontağa birden 30 N'luk bir kuvvet uygulanır. Kuvvetler lamba tutucudaki giriş noktasına göre 3 ± 0,8 mm mesafeden uygulanarak kontakların lamba tutucudan ayrılmasına çalışılır. Test esnasında kontaklar en fazla 0.8 mm hareket etmelidir.