MLTVPP-1 Vitray ve Porselen Sırlar İçin Tabanca Test Cihazı

Bu test cihazı, vitray ve porselen sırların ISO 4532 standardı uyarınca tabanca testlerine tabi tutulmasında kullanılır. Vitray ve porselen sırların darbeye dayanımlarını değerlendirmek için kullanılabilir.

Aşağıdaki resimde de görüldüğü gibi bu test cihazı, bir basınçlı yay (100 mm uzunluğunda, yüksüz) kullanılarak test edilen yüzeye bir kere fırlatılan 5 mm'lik bir çelik bilye ucuna sahip çarpma parçasından meydana gelmektedir.

Cihaz, herhangi bir çantada saklanabilir ve portatiftir. Dolaysıyla taşıma ve montaj gibi sorunlar bertaraf edilmiş olur. Laboratuvar veya atölye dışında kullanılabilir. Fabrika üretimi yönetiminin test edilmesinde kullanılabilir. Bu mekanik ekipman, 0 ~ 90 N/cm arasında kademesiz şekilde ayarlanabilir. Asgari hız ise 0,5 N/cm değerine hassas şekilde ayarlanabilir. Bu cihaz, özel tasarımlı A çerçevesi ile bir araya getirildiğinde sadece numunelerin yüzeyinin değil aynı zamanda kenarlarının test edilmesinde kullanılabilir.