MT-E802 UV Çiçekleme Odası

Kullanım:

UB test odası; nem ve sıcaklık koşulları altında malzemelerin güneş ışığına maruziyetini test etmek amacıyla güneş, yağmur ve nemden kaynaklanan hasarları simüle edebilmektedir. Bu test makinesi; birkaç ay süren maruziyet koşullarından kaynaklanan hasarı birkaç gün veya hafta içinde canlandırmak amacıyla kullanılır. Bu hasarlar arasında renk bozulması, kayması, matlaşma, tozlanma, çatlama, buğulanma, kırılganlık, dayanım düşmesi veya oksidasyon yer almaktadır. Değişimlerin ürün sağlamlığı veya diğer boyutları üzerindeki etkilerini değerlendirmek veya mevcut malzemeleri iyileştirmek için test verileri sağlar.

Parametre:

Sıcaklık aralığı, RT - 80 0C

Nem aralığı, % 30-95 bağıl nem

Sıcaklık yeknesaklığı: ±1 °C

Sıcaklık dalgalanması: ≤ ± 0.5 °C

Parlama: 0.5 W/m2

Lamba: L = 1200/40 W, 8 (UVA/UVAB 1600 h)

Su kanalı için gerekli su derinliği:  25 mm

Lambaların merkezi arasındaki mesafe, 70 mm

Lamba ile numune arasındaki mesafe, 50 ± 3 mm

Dalga boyu mor ötesi ışık: UVA 315 - 400 nm; UVB 280 - 315 nm

İrradasyon siyah panel sıcaklığı: 50 °C - 70 °C

MT-E802 UV Çiçekleme Odası