P-806 Kablo Arıza Tespit Alıcısı

AÇIKLAMA

P-806 alıcı, hızlı tepkide ve gürültüye bağışıklıkta farklılıklar gösteren modern bir araştırma mikroişlemcisidir. Tasarımı her

türlü güç kablosundaki hasarların çoğunu hızlı ve kesin şekilde tespit etme olanağı sağlar.

Ana özellikleri:

GZCH-2500 akustik üreteçle

Kabloların ve metal gaz ve su borularının güzergahını indüksiyon yöntemini kullanarak takip etme

Bir gruptan kablo seçme

Kablo arızalarının yerini bükme yöntemine göre doğru olarak belirleme

SWG serişi gerilim darbeli dalga üreteçleriyle

Yüksek gerilimli güç kablolarının yerini akustik yöntemi kullanarak belirleme

Alıcıda üç tane kanal vardır. Bunlar:

— 1050 ve 2070 Hz frekansları ve yaklaşık 10 Hz bant genişliği olan manyetik alan sinyallerini almak için tasarlanan indüksiyon sensör kanalı,

— Yüksek depolama kapasitesi olan yüksek gerilimli kapasitörün hasarlı kablonun deşarjından kaynaklanan küçük yer şoklarını almak için tasarlanan akustik sensör kanalı (Gerilim T-Darbeli Dalga Üreteci),

— Gerilim darbeli dalga üretecinin bir kablosundaki deşarj esnasında kablonun manyetik alan sinyallerini dahili indüksiyon sensörüyle almak için tasarlanan senkronizasyon kanalı.