MLT-1 Esnek Kablo Esnetme Test Cihazı

Bu kablo test cihazı TS IEC 60245-2 standardı, madde 22.7 şartları uyarınca tasarlanıp imal edilmiştir. Tamamlanmış esnek kabloların mekanik dayanımını kontrol etmede kullanılabilir. Bu test; anma kesit alanı 4 mm2'den büyük nüveye sahip esnek kablolar ile ikiden fazla eşmerkezli katman şeklinde düzenlenmiş 18'den fazla nüveli kablolarda kullanılamaz.

Bu kablo test cihazı C taşıyıcısı (bkz. TS IEC 60245-2, Şekil 1), taşıyıcı için bir sürücü sistemi ve test edilen her kablo numunesi için dört kasnaktan meydana gelmektedir. C taşıyıcısı, aynı çapa sahip A ve B kasnaklarını desteklemektedir. Cihazın iki ucunda bulunan iki sabit kasnak farklı çaplarda olabilir (A ve B) ancak dört kasnağın tümü, numune bunların arasında yatay konumda kalacak şekilde düzenlenir. Taşıyıcı, her hareket yönü değişimi arasında yaklaşık 0.33 m/s'lik ortalama hızda 1 metreden fazla bir mesafede daireler çizer (ileri ve geri yönlü).

Yaklaşık 5 m uzunluğunda bir esnek kablo numunesi kasnaklar arasında gerdirilir ve herbir ucuna ağırlık bağlanır. Bu ağırlıkların kütlesi ve A ve B kasnaklarının çapı, aşağıdaki tabloda verilmiştir.


Teknik Parametreler:

Güç kaynağı AC 380V/ 50HZ
Ağırlık 0.5kg, 1kg, 1.5kg, 2kg, 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 6kg, 7.5kg,8kg
Nüve akım yükü 0~25A
Gerilim yükü 0~400V
Test hızı 0,330±0,5m/s
Test mesafesi 1000±20 ㎜
Kasnak çapı 60mm,80mm,120mm,160mm,200mm
Nüve sayısı 2~18
Anma kesit alanı 0.2~4mm2
Uygunluk TS IEC 60245-2 madde 22.7