ISKRA-3M Zaman-Alan Reflektometresi

AÇIKLAMA

Iskra-3M yüksek gerilimli osilografik reflektometre Kablo Arızası Yer Tespiti ni önceden doğru olarak belirlemek için tasarlanmıştır. Bu olmadan arızanın yerini öğrenilmez veya yalnızca sınırlı ölçüde öğrenilir.

İyi bir yer belirleme işlemi arızanın yerinin kablo uzunluğunun birkaç yüzdesi içinde belirleyebilir. Arızanın sınırlarını belirlemek ve yerini tespit etmek için birkaç dakika gereklidir.

Bu da çalışma süresinden tasarruf sağlar, kablonun armatürlerinin stres düzeyini düşük tutar.

Simetrik ve asimetrik kablolar için yer belirleme (reflektometrik) yöntemini uygulayarak bir kablo arızasının veya kesildiği noktanın yerinin önceden belirlenmesini ve mesafesinin bulunmasını,

· Kablolarını uzunluğunun (makara ve bobinlerdeki kablolar dahil olmak üzere) veya kesildiği noktaya veya kısa devre yaptığı noktaya kadar olan mesafenin ölçülmesini sağlar

· Belleğe kaydedilmesini, ölçme sonuçlarının saklanmasını ve işleme sokulmasını,

Gerilim Darbeli Dalga Üreteciyle birlikte ve kablo test kabının bir parçası olarak, bütün izolasyonu önceden yakma işlemi uygulamadan her türlü hasara göre maksimum 12 km uzunluğundaki kablolardaki arızaya olan mesafenin ölçülmesini sağlar.

Cihaz 4 tane ölçme grubunun (her birinde en fazla 15 tane reflektogram) in gömme kalıcı belleğe kaydedilmesini ve bunların daha sonra analiz etmek ve kaydetmek için (bir seçenek olarak) bir bilgisayara kaydedilmesini sağlar.