Standart Ürün Grubu Karşılaştırma Tablosu

STANDART ADI - TR TS STANDART NO IEC STANDART NO TEST CİHAZLARI
Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri (IP kodu) (elektrik donanımlarında) TS 3033 EN 60529 IEC 60529 Test Propları
Mahfazaların sağladığı korumanın doğrulanmasında kullanılan deney sondaları TS EN 61032 IEC 61032 Test Propları
Audio, video ve benzeri elektronik cihazlar - Güvenlik kuralları TS EN 60065 IEC 60065 Test Propları
Bilgi teknolojisi cihazları - Güvenlik- Bölüm 1: Genel kurallar TS EN 60950-1 IEC 60950-1 Test Propları
Ev ve benzeri yerlerde kullanılan fiş ve prizler - Bölüm 1: Genel özellikler TS IEC 60884-1 IEC 60884-1 Test Propları
Ev ve benzeri yerlerdiki fiş ve prizler -Bölüm 2-2:Cihaz üzerindeki prizler için özel kurallar TS IEC 60884-2-2 IEC 60884-2-2 Test Propları
Ev ve benzeri yerlerdeki fiş ve prizler-Bölüm 2-3: Sabit tesisat için ara kilitlemesiz anahtarlı prizler için özel kurallar TS IEC 60884-2-3 IEC 60884-2-3 Test Propları
Fişler ve prizler-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan bölüm 2.4-Çok düşük güvenlik gerilimi ile çalışın fişler ve prizler için özel kurallar TS IEC 60884-2-4 IEC 60884-2-4 Test Propları
Ev ve benzeri yerlerdeki fiş ve prizler-Bölüm 2-1: Sigortalı fişler için özel kurallar TS IEC 60884-2-1 IEC 60884-2-1 Test Propları
Fişler ve prizler-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan bölüm 2.6 sabit tesisat için ara kilitleme anahtarlı prizler için özel kurallar TS IEC 60884-2-6 IEC 60884-2-6 Test Propları
Güvenlik kuralları - Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazları için - Bölüm 1: Genel kurallar TS EN 60335-1 IEC 60335-1
Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazları Serisi
Güvenlik kuralları - Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazları için – Bölüm 2-3: Elektrikli ütüler için özel kurallar TS EN 60335-2-3 IEC 60335-2-3
Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazları Serisi
Güvenlik kuralları - Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazları için - Bölüm 2 - 4 : Döner çamaşır sıkma makinaları için özel kurallar TS EN 60335-2-4 IEC 60335-2-4
Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazları Serisi
Güvenlik kuralları - Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazları için - Bölüm 2-6: Sabit ocaklı fırınlar, ocaklar, fırınlar ve benzeri cihazlar için özel kurallar TS EN 60335-2-6 IEC 60335-2-6
Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazları Serisi
Güvenlik kuralları - Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazları için - Bölüm 2-7: Çamaşır makinaları için özel kurallar TS EN 60335-2-7 IEC 60335-2-7
Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazları Serisi
Güvenlik kuralları - Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazları için - Bölüm 2-9: Kızartıcılar, ızgaralar ve benzeri taşınabilir pişirme cihazları için özel kurallar TS EN 60335-2-9 IEC 60335-2-9
Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazları Serisi
Güvenlik kuralları - Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazları için - Bölüm 2-11: Tamburlu kurutucular için özel kurallar TS EN 60335-2-11 IEC 60335-2-11
Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazları Serisi
Güvenlik kuralları - Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazları için - Bölüm 2-14: Mutfak makineleri için özel kurallar TS EN 60335-2-14 IEC 60335-2-14
Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazları Serisi
Güvenlik kuralları - Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazları için - Bölüm 2.15: Sıvı ısıtma cihazları için özel kurallar TS EN 60335 -2- 15 IEC 60335 -2- 15
Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazları Serisi
Güvenlik kuralları - Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazları için - Bölüm 2-16: Yiyecek atığı öğütücüleri için özel kurallar TS EN 60335-2-16 IEC 60335-2-16
Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazları Serisi
Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazları için güvenlik kuralları bölüm 2.24 - Soğutucular, dondurma makineleri ve buz yapıcılar için özel kurallar TS EN 60335-2-24 IEC 60335-2-24
Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazları Serisi
Güvenlik kuralları - Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazları için - Bölüm 2-25: Mikrodalga fırınları (kombine mikrodalga fırınları dahil) için özel kurallar TS EN 60335-2-25 IEC 60335-2-25
Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazları Serisi
Elektrikli ev aletleri ve benzer elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-92:Çalışır çim havalandırıcıları ve kazıyıcıları için - Elle kumandalı kısımların ayrıntılı özellikleri TS EN 60335-2-92 IEC 60335-2-92
Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazları Serisi
Aydınlatma armatürleri - Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler TS EN 60598-1 IEC 60598-1 Aydınlatma Ürün Grupları Test Cihazları Serisi
Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2: Özel kurallar - Kısım bir: Genel amaçlı, sabit TS 8698 EN 60598-2-1 IEC 60598-2-1 Aydınlatma Ürün Grupları Test Cihazları Serisi
Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-3: Belirli özellikler - Yol ve cadde aydınlatması için TS EN 60598-2-3 IEC 60598-2-3 Aydınlatma Ürün Grupları Test Cihazları Serisi
Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2: Özel kurallar kısım 2: Gömme armatürler TS EN 60598-2-2 IEC 60598-2-2 Aydınlatma Ürün Grupları Test Cihazları Serisi
Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-3: Belirli özellikler - Yol ve cadde aydınlatması için TS EN 60598-2-3 IEC 60598-2-3 Aydınlatma Ürün Grupları Test Cihazları Serisi
Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-5: Belirli özellikler - Projektörler TS EN 60598-2-5 IEC 60598-2-5 Aydınlatma Ürün Grupları Test Cihazları Serisi
Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2: Özel kurallar kısım 6: Filamanı lambalar için gömme transformatörlü TS 8703 EN 60598-2-6 IEC 60598-2-6 Aydınlatma Ürün Grupları Test Cihazları Serisi
Aydınlatma armatürleri-Bölüm 2: Özel kurallar-Kısım 7:Bahçecilikte kullanılan, taşınabilir TS 8704 EN 60598-2-7 IEC 60598-2-7 Aydınlatma Ürün Grupları Test Cihazları Serisi
Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2-13:İlgili özellikler – Zemine Gömülü aydınlatma armatürleri TS EN 60598-2-13 IEC 60598-2-13 Aydınlatma Ürün Grupları Test Cihazları Serisi
Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-11: Belirli özellikler-Soğuk yol vermeli tüp biçimli boşalmalı lâmbalar (neon tüpler) ve benzerleri için aydınlatmalar TS EN 60598-2-14 IEC 60598-2-14 Aydınlatma Ürün Grupları Test Cihazları Serisi
Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2: Özel kurallar- Kısım 18: Yüzme havuzları ve benzeri yerlerde kullanılan TS EN 60598-2-18 IEC 60598-2-18 Aydınlatma Ürün Grupları Test Cihazları Serisi
Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-20: İlgili özellikler - Aydınlatma zincirleri TS EN 60598-2-20 IEC 60598-2-20 Aydınlatma Ürün Grupları Test Cihazları Serisi
Aydınlatma armatürleri-Bölüm 2-22: Belirgin özellikler-Acil aydınlatma için TS 8710 EN 60598-2-22 IEC 60598-2-22 Aydınlatma Ürün Grupları Test Cihazları Serisi
Ölçme, kontrol ve laboratuvarda kullanılan elektriksel donanım için güvenlik kuralları - Bölüm 1: Genel kurallar TS EN 61010-1 IEC 61010-1
Çevre Test Cihazları
Güvenlik kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazları için - Bölüm 2-100: Elde taşınarak kullanılan, şebeke elektriği ile çalışan, bahçe hava üfleyicileri, vakumlar ve üfleyiciler/vakumlar için özel kurallar TS EN 50636-2-100 IEC 50636-2-100
Çevre Test Cihazları
Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri- Bölüm 2-11: Deneyler- Deney ka: Tuzlu sis TS 2093 EN 60068-2-11 IEC 60068-2-11
Çevre Test Cihazları
Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri- Bölüm 2-52: Deneyler- Deney kb: Tuzlu sis çevrimli (sodyum klorür çözeltisi) TS 6328 EN 60068-2-52 IEC 60068-2-52
Çevre Test Cihazları
Çevre şartlarına dayanıklılık deneyi - Bölüm 2-80: Fi deneyi: Vibrasyon - Karma mod TS EN 60068-2-80 IEC 60068-2-80
Çevre Test Cihazları
Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri-Elektroteknikte kullanılan bölüm 2:Deneyler-Deney A:Soğuk TS EN 60068-2-1 IEC 60068-2-1
Çevre Test Cihazları
Temel çevre şartları deney işlemleri bölüm 2:Deneyler-Deney b: Kuru sıcaklık TS EN 60068-2-2 IEC 60068-2-2
Çevre Test Cihazları
Elektrikli tıbbi ekipman bölüm 1: Güvenlik için genel özellikler, 1. yardımcı standard, elektrikli tıbbi sistemler için güvenlik özellikleri TS EN 60601-1-1 IEC 60601-1
Güvenlik Test Cihazları
Ölçü transformatörleri- Bölüm 1: Akım transformatörleri TS 630 EN 60044-1 IEC 60044-1
Yüksek Gerilim izolasyon Test Cihazları
Ölçü transformatörleri - Bölüm 2: Endüktif gerilim transformatörleri TS 718 EN 60044-2 IEC 60044-2
Yüksek Gerilim izolasyon Test Cihazları
Ölçü transformatörleri - Bölüm 1: Genel kurallar TS EN 61869-1 IEC 61869-1
Yüksek Gerilim izolasyon Test Cihazları
Ölçü transformatörleri - Bölüm 2: Akım transformatörleri için ek kurallar TS EN 61869-2 IEC 61869-2
Yüksek Gerilim izolasyon Test Cihazları
Ölçü transformatörleri - Bölüm 3: Endüktif gerilim transformatörleri için ilave özellikler TS EN 61869-3 IEC 61869-3
Yüksek Gerilim izolasyon Test Cihazları
Ölçü transformatörleri – Bölüm 4: Birleştirilmiş transformatörler için ilave kurallar TS EN 61869-4 IEC 61869-4
Yüksek Gerilim izolasyon Test Cihazları
Ölçü transformatörleri – Bölüm 5: Kondansatörlü gerilim transformatörleri için ilave kurallar TS EN 61869-5 IEC 61869-5
Yüksek Gerilim izolasyon Test Cihazları
Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 1: Ortak özellikler TS EN 62271-1 IEC 62271-1
Yüksek Gerilim izolasyon Test Cihazları
Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 100: Yüksek gerilim alternatif akım kesicileri TS EN 62271-100 IEC 62271-100
Yüksek Gerilim izolasyon Test Cihazları
Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni-Bölüm 102:Yüksek gerilim alternatif akım ayırıcı ve topraklama anahtarları TS EN 62271-102 IEC 62271-102
Yüksek Gerilim izolasyon Test Cihazları
Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 200: 1 kv üzerinde ve en yüksek 52 kv'a kadar olan beyan gerilimleri için a.a. metal mahfazalı anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni TS EN 62271-200 IEC 62271-200
Yüksek Gerilim izolasyon Test Cihazları
Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni -Bölüm 200 - 1 kv üzerinde ve en çok 52 kv'a kadar olan beyan gerilimleri için a.a. metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzeni TS EN 62271-200 IEC 62271-200
Yüksek Gerilim izolasyon Test Cihazları
Yalıtım sıvıları-Güç frekansında delinme gerilimi tayini TS 3989 EN 60156 IEC 60156
Yüksek Gerilim izolasyon Test Cihazları
Yüksek gerilim deney teknikleri - Bölüm 1: Genel tarifler ve deney kuralları TS EN 60060-1 IEC 60060-1
Yüksek Gerilim izolasyon Test Cihazları
Yüksek gerilim deney teknikleri - Bölüm 2 : Ölçme sistemleri TS EN 60060-2 IEC 60060-2
Yüksek Gerilim izolasyon Test Cihazları
Güç transformatörleri – Bölüm 1: Genel TS EN 60076-1 IEC 60076-1
Yüksek Gerilim izolasyon Test Cihazları
Güç transformatörleri - Bölüm 3: Yalıtım seviyeleri, dielektrik deneyler ve havadaki harici yalıtma aralıkları TS EN 60076-3 IEC 60076-3
Yüksek Gerilim izolasyon Test Cihazları
Güç transformatörleri - Bölüm 11: Kuru tip transformatörler TS EN 60076-11 IEC 60076-11
Yüksek Gerilim izolasyon Test Cihazları
Kablolar-Yüksek gerilim deney teknikleri-Kısmi boşalma ölçmeleri TS 2051 EN 60270 IEC 60270
Yüksek Gerilim izolasyon Test Cihazları
Elektrik kablolarının yalıtım ve kılıf malzemeleri ortak deney metotları bl.1 genel uygulama kısım 4 düşük sıcaklıktaki deneyler TS 7204 EN 60811-1-4 IEC 60811-1-4 Kablo Ürün Grupları Test Cihazları
Elektrik kablolarının yalıtım ve kılıf malzemeleri ortak deney metotları bölüm 1: Genel uygulama kasım 2: Isıl yaşlandırma metotları TS 7202 EN 60811-1-2 IEC 60811-1-2 Kablo Ürün Grupları Test Cihazları
Kablolar-Kauçuk yalıtımlı-Beyan gerilimi en çok 450/750 v olan bölüm 7:Isıya dayanıklı etil-Vinilasetat yalıtımlı kablolar TS IEC 60245-7 IEC 60245-7 Kablo Ürün Grupları Test Cihazları
Kablolar-Polivinil klorür yalıtımlı-Beyan gerilimi en çok 450/750 v olan bölüm 6: Asansör kabloları ve bükülgen bağlantılar için kablolar TS IEC 60227-6 IEC 60227-6 Kablo Ürün Grupları Test Cihazları
Elektrik kablolarının yalıtım ve kılıf malzemeleri-Ortak deneymetotları bölüm genel uygulama kısım 1: Kalınlığın ve dıştan dışa boyutların ölçülmesi, mekanik özelliklerin tayini deneyleri TS 7201 EN 60811-1-1 IEC 60811-1-1 Kablo Ürün Grupları Test Cihazları
Yangın tehlikesi deneyi-Bölüm 2-10: Kızaran/sıcak telin esas alındığı deney yöntemleri - Kızaran tel cihazı ve ortak deney işlemi TS EN 60695-2-10 IEC 60695-2-10 Malzeme Yanıcılık Testleri Test Cihazı
Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 2-13: Kızaran/sıcak telin esas alındığı deney metotları - Malzemeler için kızaran tel ile tutuşabilirlik deneyi metodu TS EN 60695-2-13 IEC 60695-2-13 Malzeme Yanıcılık Testleri Test Cihazı
Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 11-2: Deney alevleri - 1 kw anma güçlü ön karışımlı alev - Cihazlar, doğrulayıcı deney düzeneği ve kılavuz TS EN 60695-11-2 IEC 60695-11-2 Malzeme Yanıcılık Testleri Test Cihazı
Yangın tehlikesi deneyi- Bölüm 11-3: Deney alevleri - 500 W'lık alev - Donanım ve doğrulama deney metotları TS EN 60695-11-3 IEC 60695-11-3 Malzeme Yanıcılık Testleri Test Cihazı
Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 11-4: Deney alevleri -50 w alev -Donanım ve doğrulama deney yöntemi TS EN 60695-11-4 IEC 60695-11-4 Malzeme Yanıcılık Testleri Test Cihazı
Yangın tehlikesi deneyi- Bölüm 11-10: Deney alevleri - 50 w'lık yatay ve düşey alev deney metotları TS EN 60695-11-10 IEC 60695-11-10 Malzeme Yanıcılık Testleri Test Cihazı
Yangın tehlikesi deneyi-Bölüm 11-20:Deney alevleri-500 W'lık alev deney metotları TS EN 60695-11-20 IEC 60695-11-20 Malzeme Yanıcılık Testleri Test Cihazı
Katı yalıtım malzemeleri - Yüzeysel kaçaklar ile ilgili mukayese ve dayanıklılık indislerinin belirlenmesi metodu TS EN 60112 IEC 60112 Malzeme Yanıcılık Testleri Test Cihazı
Yangın tehlikesi deneyi - bölüm 9-1: Alevin yüzeye yayılması - Genel kılavuz TS EN 60695-9-1 IEC 60695-9-1 Malzeme Yanıcılık Testleri Test Cihazı
Yangın tehlike deneyleri - Deney alevleri - İğne alevi deney metodu - Araç gereç, doğrulama amaçlı deney düzeneği ve kılavuz TS EN 60695-11-5 IEC 60695-11-5 Malzeme Yanıcılık Testleri Test Cihazı
Cihaz fiş ve prizleri - Genel amaçlar için ev ve benzeri yerlerde kullanılan - Bölüm 1: Genel özellikler TS 5117 EN 60320-1 IEC 60320-1 Malzeme Yanıcılık Testleri Test Cihazı
Çevre şartlarına dayanıklılık temel deney metotları bölüm 2: Deneyler- Deney eh: Çekiç deneyleri TS EN 60068-2-75 IEC 60068-2-75
Mekanik Dayanıklılık Test Cihazları
Elektrik yardımcı donanımları - Devre kesiciler - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan aşırı akım koruma düzenleri için - Bölüm 1: Alternatif akım (a.a.) devre kesiciler TS 5018-1 EN 60898-1 IEC 60898-1
Yüksek Gerilim Test Cihazları
Artık akımla çalışan devre kesiciler - Ayrılmaz bir bütün hâlinde aşırı akım koruması bulunmayan- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan (RCCB) - Bölüm 1: Genel kurallar TS EN 61008-1 IEC 61008-1
Yüksek Gerilim Test Cihazları
Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 1: Genel kurallar TS EN 60947-1 IEC 60947-1
Yüksek Gerilim Test Cihazları
Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 2: Devre kesiciler TS EN 60947-2 IEC 60947-2
Yüksek Gerilim Test Cihazları
Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 3: Anahtarlar, ayırıcılar, anahtar-Ayırıcılar ve eriyen telli sigorta birleşimi birimleri TS EN 60947-3 IEC 60947-3
Yüksek Gerilim Test Cihazları
Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 4-1: Kontaktörler ve motor yol vericileri - elektromekanik kontaktörler ve motor yol vericileri TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1
Yüksek Gerilim Test Cihazları
Anahtarlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan sabit elektrik tesisatları için - Bölüm 1: Genel özellikler TS 4915 EN 60669-1 IEC 60669-1 (Fiş, Priz, Anahtar) İç Tesisat Malzemeleri Test Cihazları
Anahtarlar-Elektrikli cihazlar için bölüm 1: Genel kurallar TS EN 61058-1 IEC 61058-1 (Fiş, Priz, Anahtar) İç Tesisat Malzemeleri Test Cihazları
Cihaz fiş ve prizleri - Genel amaçlar için ev ve benzeri yerlerde kullanılan - Bölüm 1: Genel özellikler TS 5117 EN 60320-1 IEC 60320-1 (Fiş, Priz, Anahtar) İç Tesisat Malzemeleri Test Cihazları
Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 2-75: Deneyler - Deney Eh: Çekiç deneyleri TS EN 60068-2-75 IEC 60068-2-75 (Fiş, Priz, Anahtar) İç Tesisat Malzemeleri Test Cihazları
Fişler - Yassı, sökülemeyen, kordonlu, iki kutuplu, 2,5 a 250 v - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan sınıf II donanımın bağlantısı için TS EN 50075 IEC 50075 (Fiş, Priz, Anahtar) İç Tesisat Malzemeleri Test Cihazları
Yangın tehlikesi deneyi – Bölüm 10-2: Bilya basınç deneyi yöntemi (IEC 60695-10-2:2014) TS EN 60695-10-2 IEC 60695-10-2 (Fiş, Priz, Anahtar) İç Tesisat Malzemeleri Test Cihazları
Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-20: İlgili özellikler - Aydınlatma zincirleri TS EN 60598-2-20 IEC 60598-2-20 (Fiş, Priz, Anahtar) İç Tesisat Malzemeleri Test Cihazları
Elektrik kablolarının yalıtım ve kılıf malzemeleri ortak deney metotları bölüm 3-Pvc bileşikleri için özel metotlar kısım 1- Yüksek sıcaklıkta basınç deneyi-Çatlamaya karşı dayanıklılık deneyleri TS 7422 EN 60811-3-1 IEC 60811-3-1 (Fiş, Priz, Anahtar) İç Tesisat Malzemeleri Test Cihazları
Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzerî yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - Bölüm 1: Genel kurallar TS EN 60670 - 1 IEC 60670-1 (Fiş, Priz, Anahtar) İç Tesisat Malzemeleri Test Cihazları
Çevre şartlarına dayanıklılık temel deney metotları- Bölüm 2: Deneyler deney ed: Serbest düşme TS 2206 EN 60068-2-32 IEC 60068-2-32 (Fiş, Priz, Anahtar) İç Tesisat Malzemeleri Test Cihazları
Elektrik süpürgeleri- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan-Bölüm1:Vakumlu temizleyiciler-Performans ölçme yöntemleri TS EN 60312-1 IEC 60312-1 (Fiş, Priz, Anahtar) İç Tesisat Malzemeleri Test Cihazları
Ev mobilyası- Yataklar ve döşekler- Emniyet kuralları ve deney metotları TS EN 1725  
Mobilya Test Cihazları Serisi
Ev mobilyası - Oturma elemanları - mukavemet ve dayanıklılığın tayini için deney metotları TS EN 1728  
Mobilya Test Cihazları Serisi
Dış mekan mobilyası - Kamplarda, evlerde ve umuma açık yerlerde kullanılan oturma elemanları ve masalar - Bölüm 2: Oturma elemanları için mekanik emniyet gerekleri ve deney yöntemleri TS EN 581-2  
Mobilya Test Cihazları Serisi
Mobilya - Yataklar ve döşekler - Fonksiyonel özellikler ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi için deney yöntemleri TS EN 1957  
Mobilya Test Cihazları Serisi
Büro mobilyası-Büro çalışma sandalyesi-Bölüm 1: Boyutlar-Boyutların tayini TS 5337-1 EN 1335-1  
Mobilya Test Cihazları Serisi
Kendinden yapıştırıcılı şeritler - Kopma dayanımı ve kopma uzamasının ölçülmesi TS EN 14410  
Mobilya Test Cihazları Serisi
Kauçuklar-Vulkanizasyon özelliklerinin rotorsuz kürmetre ile tayini TS 8969 ISO 6502  
Kauçuk ve Plastik Malzemeler için Test Cihazları
Plastikler-Termoplastik maddeler - Vicat yumuşama sıcaklığının (VST) tayini TS EN ISO 306  
Kauçuk ve Plastik Malzemeler için Test Cihazları
Plastikler-Küçük bir alevle temasa getirilen yatay veya düşey durumdaki numunelerin yanma özelliklerinin tayini TS 1850 ISO 1210  
Kauçuk ve Plastik Malzemeler için Test Cihazları
Plastikler-Laboratuvar ışın kaynaklarına maruz bırakma metotları-Bölüm 3: Floresan uv lambaları TS 8106-3 EN ISO 4892-3  
Kauçuk ve Plastik Malzemeler için Test Cihazları
Yanma tehlikesi deneyi- Bölüm 2: Kısım 2: İğne alev deneyi TS 5173 EN 60695-2-2 IEC695-2-2
Kauçuk ve Plastik Malzemeler için Test Cihazları
Yangın tehlikesi deneyi- Bölüm 11-10: Deney alevleri - 50 w'lık yatay ve düşey alev deney metotları TS EN 60695-11-10 IEC 60695-11-10
Kauçuk ve Plastik Malzemeler için Test Cihazları
Elektrik kablolarının yalıtım ve kılıf malzemeleri - Ortak deney metotları - Bölüm 3: Pvc bileşikler için özel metotlar - Kısım 2: Kütle kaybı deneyi - Isıl kararlılık deneyi TS 7423 EN 60811-3-2 IEC 60811-3-2
Kauçuk ve Plastik Malzemeler için Test Cihazları
Polimer malzemeler - Gözenekli ve esnek - Geri tepme özelliği tayini TS EN ISO 8307  
Kauçuk ve Plastik Malzemeler için Test Cihazları

 

Standart Ürün Grubu Karşılaştırma Tablosu