Tam Otomatik Güç Transformatörü Kapsamlı Test Sistemi 10-36

Giriş

The system can perform all routine test and temperature rise test of Power Transformer according to IEC 60076-1. It can also be added other test Sistem, IEC 60076-1 uyarınca güç transformatörleri üzerinde tüm rutin testleri ve sıcaklık artışı testlerini yapabilmektedir. Benzer şekilde müşteri taleplerine göre başka testler de eklenebilir.

Rutin testler

Transformatör sargı direnci ölçümü

Transformatör gerilim oranı ölçümü ve ortak grup testi

Transformatör kısa devre empedansı ve yük kaybı ölçümü

Transformatör boşta akım ve boşta kayıp ölçümü

Transformatör ayrı kaynak güç frekans gerilimi dayanım testi

Transformatör izolasyon direnci testi

Transformatör indüksiyon gerilim dayanım testi

Tip Testi:

Sıcaklık Artışı testi

A.   Manuel fonksiyon

  Kontrol testi programı ön paneldeki düğmelerle kullanılır. Test verilerinin elle kaydedilmesi ve veritabanına işlenmesi düğmeler yardımıyla test projesi seçimi Tek seferce sadece bir adet test yapılabilir.

  Test işlemleri ve test sürecinin tümü ön paneldeki düğmeler yardımıyla kontrol edilebilir.

B .Otomatik fonksiyon

  Test süreci PC yazılı ile gerçekleştirilebilir, fare ve klavye ile kontrol edilebilir. Deney verileri otomatik şekilde kaydedilip veritabanına işlenebilir. Otomatik işlemde ön paneldeki düğmeler kullanılamaz. İletişim kutusu düğmeleri ile test projesi seçimi yapılabilir. Bir seferde sadece bir adet test yapılabilir. yüksüz ve yüklü testlerde ortam sıcaklığı otomatik olarak kaydedilebilir. Sıcaklık artışı testinde sistem, sabit güç ve akım otomatik kontrol işlevini desteklemektedir.  

İzolasyon direnci, yağa daldırılmış gerilim dayanım testi gibi sonuçlar, test raporu açısından dosyalar halinde elle kaydedilebilir.

Test tamamlandıktan sonra veritabanı otomatik olarak dosya halinde kaydedilebilir ve derhal test raporu yazdırılabilir.

Sıcaklık artışı testinde test edilen verilen doğru şekilde hesaplanabilir. Dalga formu, anma güç, yüksüz test verilerinin frekans düzeltimi gibi işlemler otomatik olarak yapılabilir. (50 HZ, 60 HZ). Yüklü test verilerinin sıcaklık düzeltimi otomatik olarak yapılabilir. (75℃ , 100℃ , 120℃ , 145℃ ). 

Performans özellikleri

10 KV/400 V dağıtım transformatörü doğrudan döngü kullanmaktadır. Doğrudan ve dolaylı döngü arasında otomatik değişim yapılabilir.

Yüksek gerilim akımı ve transformatörü ikincil anahtar ilkelerinden faydalanabilir. CT/PT aralığı otomatik şekilde değiştirilebilir. Transformatörün kapsamlı test düzeneği sayesinde tüm döngü üzerinde tam kontrol ve ölçüm izlemesi sağlanmaktadır. Tüm test verileri otomatik şekilde bilgisayar tarafından işlenebilir ve gerekli ise kaydedilerek yazdırılabilir. Ölçüm test düzeneğine yönelik tam otomatik kontrol ve elektronik hareket kontrolünün elle kumandası için bilgisayar kullanılır. Gerilim ayarlama basamakları, iki destek sistem olarak gösterilmiştir. Sıfır koruma, aşırı akım ve gerilim koruması.


 

Sistemin bileşimi ve kısa açıklama

1.     Transformatör doğru akım direnci test cihazları

Sıcaklık: -10℃ ~ 40℃;

Ölçüm hassasiyeti: 0,2 ölçek, çözünürlük 1 μΩ

Sabit akım kaynağı: 5 A (1 μΩ ~ 4 Ω), 1 A (1 μΩ ~ 20 Ω)

Çalışma gerilimi: AC 220 - 240 V; 50 - 60 Hz

PC kontrollü ölçüm aracı kullanılır ve ölçüm değerleri doğrudan bilgisayara kaydedilir. Bilgisayar ilgili hesaplamaları otomatik şekilde yapar, kademeler arasındaki farkı belirler ve test sonuçlarının ulusal standartlara uygun olup olmadığını değerlendirir. 

2. Transformatör Değişken Oran Test Cihazı

Değişken oran ölçüm aralığı: 1 ~ 10000


Grup: Tüm açılarda ölçüm


Hassasiyet: 0.2 ölçek.


Güç Kaynağı: AC 220 V ± % 10, 50 Hz


Ortam sıcaklığı: -5℃ ~ +40℃


Nem: < % 95;


Hacim: 430 × 320 × 215 mm


Ağırlık: 5 kg


3. Transformatör karakterisitik test cihazları


Gerilim ölçüm aralığı: 0 — 700 V


Akım ölçüm aralığı: 100 mA — 5 A


Hassasiyet: 0.2 ölçek      

                            

Güç U*I, hassasiyet: 0.2 ölçek


Güç faktörü: 0.050--1.000 


Hassasiyet: 0.3 ölçek


Frekans 40 - 70 Hz, 


Hassasiyet 0.1 ölçek  

      

Üç faz toplam güç P


Yüksüz akım I。%


Yüksüz kayıp P。


Yüklü kayıp PK


Empedans Gerilimi UK


Üç faz güç değeri: Pa (Pab), Pb, Pc (Pbc)


Üç faz ortalama hat gerilimi.


Üç faz ortalama akım In。


a) Yüksek gerilim akım transformatörü özellikleri


Ölçüm aralığı: 0.25 A ~ 200 A


Hassasiyet: 0.01 ölçek           

                    

Değişken oranları: 200/5, 100/5, 50/5, 25A/5A,


10/5, 5/5 (altı oran)


b) Yüksek gerilim transformatörü özellikleri


Ölçüm aralığı: 2 kV


Hassasiyet: 0.01 ölçek

 

Değişken oran: 2.0 kV/0.2 kV


4. Transformatör güç frekans dayanım gerilim testi 


Anma gücü: 100 kVA;

 

Anma yüksek ve düşük gerilim çıkışı: 100 kV/400 V

         

Anma giriş gerilimi: 10 V ~ 400 V


Anma frekansı: 50 - 60 HZ


5. Transformatör Endüksiyon gerilim dayanım testi


Akım ölçüm aralığı: 100 mA - 5 A


Gerilim ölçüm aralığı: 1 V - 120 V


Ölçüm hassasiyeti: 0.5 ölçek


Frekans test aralığı 40 - 200 Hz 


Test hassasiyeti: 0.5 ölçek


Akım girişi: AC 220 V ± 10


Ölçüm aralığı: 20 V ~ 800 V


Anma gücü: 100 kVA 


Giriş gerilimi: 380 V               

 

Çıkış frekansı: 200 Hz ± % 2
                       

Genel:

Bilgisayar ve veri işleme yazılımı

Birim veri toplama sistemi

Güçlü elektrik kontrolü ve araç izleme sistemi

İnsan-makine arayüzü

Ekipmanlar:

Her test ünitesi ve araç monitörü veri toplaması için transformatör kapsamlı test düzeneği. 

Düşük gerilim kontrol kabini

İndüksiyon gerilim regülatörü ve ara jeneratör ünitesi.

Güç frekans gerilimi ve indüksiyon gerilim dayanım kontrol konsolu.

Gerilim dayanım transformatörü, gerilim bölücü, izolasyon yağı test cihazı ve diğer harici cihazlar, aletler ve parçalar.