Tam Otomatik Güç Transformatörü Kapsamlı Test Sistemi 10-36

 

Giriş

Sistem, IEC 60076-1 uyarınca güç transformatörleri üzerinde tüm rutin testleri ve sıcaklık artışı testlerini yapabilmektedir. Benzer şekilde müşteri taleplerine göre başka testler de eklenebilir.

Rutin testler

* Transformatör sargı direnci ölçümü

* Transformatör gerilim oranı ölçümü ve ortak grup testi

* Transformatör kısa devre empedansı ve yük kaybı ölçümü

* Transformatör boşta akım ve boşta kayıp ölçümü

* Transformatör ayrı kaynak güç frekans gerilimi dayanım testi

* Transformatör izolasyon direnci testi

* Transformatör indüksiyon gerilim dayanım testi

Tip Testi:

* Sıcaklık Artışı testi

Ana Test Sistemi hakkında kısa açıklama

Manuel fonksiyon

Kontrol testi programı ön paneldeki düğmelerle kullanılır. Test verilerinin elle kaydedilmesi ve veritabanına işlenmesi düğmeler yardımıyla test projesi seçimi Tek seferce sadece bir adet test yapılabilir.

Test işlemleri ve test sürecinin tümü ön paneldeki düğmeler yardımıyla kontrol edilebilir.

B .Otomatik fonksiyon

Test süreci PC yazılı ile gerçekleştirilebilir, fare ve klavye ile kontrol edilebilir. Deney verileri otomatik şekilde kaydedilip veritabanına işlenebilir. Otomatik işlemde ön paneldeki düğmeler kullanılamaz. İletişim kutusu düğmeleri ile test projesi seçimi yapılabilir. Bir seferde sadece bir adet test yapılabilir. yüksüz ve yüklü testlerde ortam sıcaklığı otomatik olarak kaydedilebilir. Sıcaklık artışı testinde sistem, sabit güç ve akım otomatik kontrol işlevini desteklemektedir.

İzolasyon direnci, yağa daldırılmış gerilim dayanım testi gibi sonuçlar, test raporu açısından dosyalar halinde elle kaydedilebilir.

Test tamamlandıktan sonra veritabanı otomatik olarak dosya halinde kaydedilebilir ve derhal test raporu yazdırılabilir.

Sıcaklık artışı testinde test edilen verilen doğru şekilde hesaplanabilir. Dalga formu, anma güç, yüksüz test verilerinin frekans düzeltimi gibi işlemler otomatik olarak yapılabilir. (50 HZ, 60 HZ). Yüklü test verilerinin sıcaklık düzeltimi otomatik olarak yapılabilir. (75℃ , 100℃ , 120℃ , 145℃ ).

Performans özellikleri

10 KV/400 V dağıtım transformatörü doğrudan döngü kullanmaktadır. Doğrudan ve dolaylı döngü arasında otomatik değişim yapılabilir.

Yüksek gerilim akımı ve transformatörü ikincil anahtar ilkelerinden faydalanabilir. CT/PT aralığı otomatik şekilde değiştirilebilir. Transformatörün kapsamlı test düzeneği sayesinde tüm döngü üzerinde tam kontrol ve ölçüm izlemesi sağlanmaktadır. Tüm test verileri otomatik şekilde bilgisayar tarafından işlenebilir ve gerekli ise kaydedilerek yazdırılabilir. Ölçüm test düzeneğine yönelik tam otomatik kontrol ve elektronik hareket kontrolünün elle kumandası için bilgisayar kullanılır. Gerilim ayarlama basamakları, iki destek sistem olarak gösterilmiştir. Sıfır koruma, aşırı akım ve gerilim koruması.

Sistemin bileşimi ve kısa açıklama

1. Transformatör doğru akım direnci test cihazları

Sıcaklık: -10℃ ~ 40℃;

Ölçüm hassasiyeti: 0,2 ölçek, çözünürlük 1 μΩ

Sabit akım kaynağı: 5 A (1 μΩ ~ 4 Ω), 1 A (1 μΩ ~ 20 Ω)

Çalışma gerilimi: AC 220 - 240 V; 50 - 60 Hz

PC kontrollü ölçüm aracı kullanılır ve ölçüm değerleri doğrudan bilgisayara kaydedilir. Bilgisayar ilgili hesaplamaları otomatik şekilde yapar, kademeler arasındaki farkı belirler ve test sonuçlarının ulusal standartlara uygun olup olmadığını değerlendirir.

2. Transformatör Değişken Oran Test Cihazı

Değişken oran ölçüm aralığı: 1 ~ 10000

Grup: Tüm açılarda ölçüm

Hassasiyet: 0.2 ölçek.

Güç Kaynağı: AC 220 V ± % 10, 50 Hz

Ortam sıcaklığı: -5℃ ~ +40℃

Nem: < % 95;

Hacim: 430 × 320 × 215 mm

Ağırlık: 5 kg

3. Transformatör karakterisitik test cihazları

Gerilim ölçüm aralığı: 0 — 700 V

Akım ölçüm aralığı: 100 mA — 5 A

Hassasiyet: 0.2 ölçek

Güç U*I, hassasiyet: 0.2 ölçek

Güç faktörü: 0.050--1.000

Hassasiyet: 0.3 ölçek

Frekans 40 - 70 Hz,

Hassasiyet 0.1 ölçek

Üç faz toplam güç P

Yüksüz akım I。%

Yüksüz kayıp P。

Yüklü kayıp PK

Empedans Gerilimi UK

Üç faz güç değeri: Pa (Pab), Pb, Pc (Pbc)

Üç faz ortalama hat gerilimi.

Üç faz ortalama akım In。

a) Yüksek gerilim akım transformatörü özellikleri

Ölçüm aralığı: 0.25 A ~ 200 A

Hassasiyet: 0.01 ölçek

Değişken oranları: 200/5, 100/5, 50/5, 25A/5A,

10/5, 5/5 (altı oran)

b) Yüksek gerilim transformatörü özellikleri

Ölçüm aralığı: 2 kV

Hassasiyet: 0.01 ölçek

Değişken oran: 2.0 kV/0.2 kV

4. Transformatör güç frekans dayanım gerilim testi

Anma gücü: 100 kVA;

Anma yüksek ve düşük gerilim çıkışı: 100 kV/400 V

Anma giriş gerilimi: 10 V ~ 400 V

Anma frekansı: 50 - 60 HZ

5. Transformatör Endüksiyon gerilim dayanım testi

Akım ölçüm aralığı: 100 mA - 5 A

Gerilim ölçüm aralığı: 1 V - 120 V

Ölçüm hassasiyeti: 0.5 ölçek

Frekans test aralığı 40 - 200 Hz

Test hassasiyeti: 0.5 ölçek

Akım girişi: AC 220 V ± 10

Ölçüm aralığı: 20 V ~ 800 V

Anma gücü: 100 kVA

Giriş gerilimi: 380 V

Çıkış frekansı: 200 Hz ± % 2

 

Transformatör Kapsamlı Test Sisteminin Bileşimi

Genel:

Bilgisayar ve veri işleme yazılımı

Birim veri toplama sistemi

Güçlü elektrik kontrolü ve araç izleme sistemi

İnsan-makine arayüzü

Ekipmanlar:

Her test ünitesi ve araç monitörü veri toplaması için transformatör kapsamlı test düzeneği. 

Düşük gerilim kontrol kabini

İndüksiyon gerilim regülatörü ve ara jeneratör ünitesi.

Güç frekans gerilimi ve indüksiyon gerilim dayanım kontrol konsolu.

Gerilim dayanım transformatörü, gerilim bölücü, izolasyon yağı test cihazı ve diğer harici cihazlar, aletler ve parçalar.

Düşük Gerilim Harici Kontrol ve Kapasitör Kompanzasyon Kabini / Yüksek ve Düşük Gerilim Ölçüm Kabini


Kapsamlı Otomatik Transformatör Test Setleri

Sistemin Test İlkesi - Yüksüz ve Yüklü Kayıp Testi (Düşük Gerilim Tarafında)

Sistemin Test İlkesi - Yüksüz ve Yüklü Kayıp Testi (Düşük Gerilim Tarafında)

Sistemin Test İlkesi - Güç Frekans Dayanım Testi


Sistemin Test İlkesi -Endüksiyon Gerilim Dayanım Testi


Genel Düzen

 

 

 

 

Tam Otomatik Güç Transformatörü Kapsamlı Test Sistemi 10-36