Tangens-3M3 Tan Delta Yağ Test Cihazı

AÇIKLAMA

Tangens-3M-3 dielektrik kaybı ölçme cihazı, transformatör yağı ve diğer bazı sıvı dielektriklerin dielektrik kaybı tanjantını (tan delta) ölçmek için tasarlanmıştır.

Normal koşullarda, Tangens-3M-3 cihazı, dielektrik kaybının tanjantı (tgδ) ve sıvı dielektrik numunelerinin (Сх) temel ölçme hatasıyla aşağıda belirtilen aralıklarda ölçülmesini sağlar:

Dielektrik kaybının tanjantının ölçme aralığı – 1·10-4 – 0,99,

· Dielektrik kaybının tanjantı (1) ölçüldüğünde izin verilen mutlak temel hata limiti – +(2·10-4 + 0.05 tgδ) %,

· Bir test limitinde kapasite ölçme aralığı – 1,5 – 2 kV, pF – 100 pF,

· 50 Hz frekansta kapasite ölçüldüğünde izin verilen ana hata limiti – 1 pF+0.01 Сх,

· 54 Hz frekansta kapasite ölçüldüğünde izin verilen ana hata limiti – 1 pF+0,03 Сх,

· Ölçülen sıvı sıcaklığının önceden ayarlanan sıcaklıktan sapmasının limiti, °С, – +1,

· ielektrik kaybının tanjantı (1) ölçüldüğünde izin verilen mutlak temel hata limiti – +(2,5·10-4 + 0.07 tgδ),

· Gerilim ölçme aralığında 50 Hz frekansta RMS gerilim değeri ölçüldüğünde izin verilen göreceli hata limiti – 1 – 2 kV + %3,

· Gerilim ölçme aralığında 54 Hz frekansta RMS gerilim değeri ölçüldüğünde izin verilen göreceli hata limiti – 1 – 2 kV + %3,

· Ölçülen sıvı dielektrik sıcaklığının izin verilen mutlak ölçme hatası – +1 °С,

· 90°C sıcaklığa kadar ısınma süresi, dakika – 80± 20,

· Hücre hacmi, cm3, – 60 ± 2,

· Tek fazlı AC besleme gerilimi, V, – 220± 22,

· Güç tüketimi, W, maksimum – 0,6.

1 – 50 Hz test gerilim frekansındaki kapasite ölçümünün tam aralığı,

2 – 54 Hz test gerilim frekansındaki kapasite ölçümünün tam aralığı.