MLTHTD-1 Çekiçli Test Cihazı

Bu test cihazı, YDT757 düşme çekiç testi yöntemi şartlarına uygundur. Sıcak daldırma galvaniz kaplamaların yapışkanlık kuvvetini test etmede kullanılabilir. Bu test esnasında çinko kaplamanın standart şartlarına uygunluğunu kontrol etmek için çinko kaplamaya çarptırılan bir serbest düşüş çekici kullanılır. Kalite testleri ve kalite kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesi açısından çelik kule ve kalite testi bölümleri gibi imalat alanlarında kullanıma uygundur.

Teknik Parametreler:

Çekicin kütlesi: 210 g ± 1 g

Çekicin merkez hattı ile temel yüzey arasındaki dikey mesafe: 300 mm ± 1 mm

Çekiç kolunun malzemesi: Meşe

Kullanma Yöntemi:

Cihazın ayarlanması ve yatay konuma getirilmesi için aşamalı ayar bulunmaktadır. Daha sonra numune ayarlanır ve numunenin kenarı, köşesi, üst kenarı ile çarpma noktaları arasındaki mesafenin en az 10 mm olması sağlanır. Çekiç başı, rafın merkezine doğru yerleştirilir. Çekiç kolu, tabana dik konuma getirildikten sonra çekiç serbest halde düşürülür. Çekiç birbirlerine paralel şekilde 4 mm'lik aralıklarla çarptırılır. Çarpma noktaları tekrar tekrar kullanılamaz. Çinko kaplamanın standart şartlarına uygunluğunu değerlendirmek amacıyla çarpma kaynaklı etkiler kontrol edilir. r the zinc coatings confirm the standard requirements.